Hem

JetLab är ett märkesoberoende service- och konsultföretag med fokus på basapparatur för laboratorier. Vårt mål är en trygg kontaktyta vid både inköp och underhåll. Vi agerar vägledande i inköpsprocessen och utför service och underhåll.

SPÅRBAR MÄTNING OCH KALIBRERING

I dagsläget kan JeTLab erbjuda spårbar mätning och kalibrering av följande storheter: Temperatur, Koldioxid, Syrgas, Relativ fukt- och lufthastighet.
Med detta täcker vi bland annat in: Klimatskåp, Värmeskåp, Inkubatorer, Dragskåp, Dragbänkar, Klimatrum och mycket annat.

SERVICE OCH REPARATIONER

Erbjuder vi för de flesta typer av basapparatur, så som: Inkubatorer, CO2 inkubatorer, Multigasinkubatorer, Dragskåp, Dragbänkar, Vattenbad, Klimatskåp, Lågtemp frysar.

TEKNISK INKÖPS KONSULTATION

Vi tolkar och översätter er produktspecifikation för att eliminera risken för feltolkningar vid upphandlingar. Med det minimeras risken för långdragna och kostsamma överklagningar. Tillsammans med detta försäkrar vi oss om att ni får en produkt som uppfyller era önskemål.
Kontakt

Norrsunda Krogsta 219

      195 95 Rosersberg

      Sverige